Ως μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.

  • Επειδή είμαστε εξειδικευμένοι επαγγελματίες, 100% νόμιμοι και αναγνωρισμένοι.
  • Ελεγχόμαστε από ένα συλλογικό όργανο για την ποιότητα των υπηρεσιών μας.
  • Κατά συνέπεια, ενημερωνόμαστε συνεχώς με τεχνικά σεμινάρια για τις εξελίξεις και τη νέα τεχνολογία.
  • Διαθέτουμε προηγμένο εξοπλισμό για επίλυση και της δυσκολότερης εργασίας, χωρίς ζημιές αποτελεσματικά.
  • Επομένως, έχουμε σταθερή έδρα, πληρούμε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και θα μας βρείτε εύκολα.

Επισκεφθείτε το site τους http://www.saek.gr/