1.  Στις ηλεκτρονικές κλειδαριές δεν υπάρχει υποδοχή για κλειδί. Επομένως, δε παραβιάζεται ούτε με πασπαρτού κλειδί, ούτε με διαρρηκτικό εργαλείο. Επιπλέον, διαθέτουν προστατευτικές πλάκες από ταχυχάλυβα για προστασία από διάτρηση.
  2. Αναπληρώνεις το κενό αίσθημα ασφάλειας αφού αφήνουν τον ανεπιθύμητο εκτός χώρου με την ελεγχόμενη έκδοση καρτών και όχι όπως γίνεται με την ασύδοτη αντιγραφή κλειδιών. Η ακύρωση και η έκδοση της ονομαστικής κάρτας γίνεται προσωπικά και για λογαριασμό του συγκεκριμένου χρήστη χωρίς να επηρεάζεται η χρήση των υπολοίπων καρτών.
  3. Επιπλέον, σταματάει τον διαρρήκτη από πιθανό σενάριο εισβολής στο χώρο σας. Η ενεργοποίηση της καινούριας κάρτας ακυρώνει την υπάρχουσα την οποία ήδη κρατάει στα χέρια του.
  4. Η τεχνητή νοημοσύνη της ηλεκτρονικής κλειδαριάς διαθέτει καταγραφή κινήσεων των ονομαστικών καρτών. Έτσι αδρανοποιούνται απευθείας οι χαμένες ή οι κλεμμένες κάρτες που μπορούν να προκαλέσουν τον πανικό και τη ταραχή του νου.
  5. Ελάχιστο κόστος έκδοσης ονομαστικής κάρτας στη τιμή ενός απλού κλειδιού.
  6. Τέλος, συνδυάζει το κλείσιμο με το ταυτόχρονο κλείδωμα συγκριτικά με τις μηχανικές κλειδαριές οι οποίες κλείνουν αλλά δεν κλειδώνουν στο τράβηγμα της πόρτας.

Εύκολα, λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ ασφαλής.

Με σύνεση & επίγνωση
Saimon Bros